Halaman ini menerangkan polisi privasi yang merangkumi penggunaan dan perlindungan maklumat yang dikemukakan oleh pengunjung. Sekiranya anda ingin membuat permohonan secara online atau menghantar e-mel yang mengandungi maklumat peribadi, maklumat ini mungkin akan dikongsi bersama dengan agensi-agensi lain atau unit-unit berkaitan untuk membantu penyediaan perkhidmatan yang lebih berkesan dan efektif.

Maklumat Yang Dikumpul
Maklumat peribadi pelawat akan dikumpul semasa anda melayari laman portal 1MDC dalam usaha untuk melakukan kajian berkaitan demografi penduduk, tahap pendidikan, kesedaran terhadap isu kepenggunaan dan maklumat yang mungkin membantu dalam kajian yang akan dilakukan pada masa hadapan.

Maklum Balas
Pihak 1MDC amat mengalu-alukan maklum balas/pertanyaan anda. Sekiranya maklumat yang terperinci diperlukan tidak terdapat di dalam laman portal ini, pelawat boleh menghubungi pengendali portal di ruangan yang telah disediakan.

Pautan Ke Laman Luar
Laman portal 1MDC turut mempunyai pautan ke laman web lain. Polisi privasi ini hanya terpakai untuk portal ini sahaja. Perlu diingatkan bahawa laman portal yang terdapat di dalam pautan laman portal 1MDC ini mungkin mempunyai polisi/dasar privasi yang berbeza dan pengunjung dinasihatkan supaya meneliti dan memahami polisi/dasar privasi bagi setiap laman web yang dilayari.

Pindaan Dasar
Sekiranya polisi privasi ini dipinda, pindaan akan dikemaskini di halaman ini. Dengan sering melayari halaman ini, anda akan dikemaskini dengan maklumat yang dikumpul, cara ia digunakan dan dalam keadaan tertentu, bagaimana maklumat dikongsi bersama pihak yang lain.
Sesuai dipaparkan menggunakan Mozilla Firefox 44.0 atau Google Chrome 47.0 pada resolusi 1024x768